Lerarentekort is nu.nl

Voeg uw registratie voor het PO toe

Maak een registratie voor het VO

Ik kom melden dat er géén tekort is!

Komt u een tekort melden, gebruik het formulier hieronder.


Om welke groep(en) gaat het?

Gebruikt uw school niet deze groepen, kies dan op leeftijdscategorie.

Hoeveel leerlingen zijn dit?

Er zijn nog geen klassen geselecteerd.

Hoe is het 'opgelost'?

Wanneer speelde dit?

Het kiezen van meerdere dagen is mogelijk.
Kies de dagen waarop dit tekort speelde. De groen gekleurde dagen zijn actief.

Wat is het BRIN-nummer van school?Zoek BRIN-nummer

Mag uw school bij naam en plaats vermeld worden?

Wat is uw emailadres?


U ontvangt één mail als bevestiging van deze registratie.
Met deze email kunt u uw registratie wijzigen/verwijderen.
Uw email wordt nooit getoond of vrijgegeven.

Wat is uw functie of rol?

U kunt uw opgeslagen registraties vinden via beheer.