Lerarentekort is nu.nl

Statistieken van het PO

Geavanceerde statistieken en filters

De gegevens zijn bijgewerkt tot en met 08:36:41.

1) Aantal registraties, per week, per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
2019-138413972324318119762401631373
2019-1419011781285736857757-571235
2019-155810371252757018215251609
2019-162145461115137409-29254
2019-1754166237101-1266
2019-184---------26
2019-191563156201023323320654621
2019-2048293216822223714150459
2019-217828941091255-18223
Totalen573476402147166443652.16616110336 4.846

2) Aantal leerlingen, per week per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
2019-13165921681358522731215166576347892695017717
2019-143241192115863761089658927342739-95618207
2019-151073158713153835687511802338286258869716
2019-1633465476215423713575801120-4854135
2019-17106282706622767818125-1901042
2019-1844---------4286
2019-191532524916298194495232785336987498004
2019-20891520530238148512392879231308246581
2019-211331774431174998181141673-2392926
Totalen9.0137.5797.1802.1543.0386425.33325.3762.5991795.321 68.414

3) Aantal leerlingen, per groep per oplossing*

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
04540405-30-94660-71173
11249353799208435823284501277-4598691
21139415879266503551644232333-6118597
36055499531195551173601932154-2565600
49264608875882971136301388359716906409
55191212679470208706254294429706669242
611541740784147529125771743201136757575
713351229127534407139124520583391312089282
82029156388431710424138642724471267411712
Overig1218----1810--75133
Totalen9.0137.5797.1802.1543.0386425.33325.3762.5991795.321 68.414

4) Aantal leerlingen, per oplossing per groep

Dezelfde tabel als hierboven, maar kleurschaal is per kolom (boven-onder)!

Groep
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
04540405-30-94660-71173
11249353799208435823284501277-4598691
21139415879266503551644232333-6118597
36055499531195551173601932154-2565600
49264608875882971136301388359716906409
55191212679470208706254294429706669242
611541740784147529125771743201136757575
713351229127534407139124520583391312089282
82029156388431710424138642724471267411712
Overig1218----1810--75133
Totalen9.0137.5797.1802.1543.0386425.33325.3762.5991795.321 68.414

5) Aantal leerlingen, per dag per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
Maandag1507154717303924061141410719338830122015937
Dinsdag155719111479295699111505548948643107913654
Woensdag1799128116602245553998473814942593515377
Donderdag1773160410136018081011589368650926111112821
Vrijdag23771236129864257027784516277225597610625
Totalen9.0137.5797.1802.1543.0386425.33325.3762.5991795.321 68.414

6) Aantal leerlingen, per provincie per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Provincie
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
Zuid-Holland17062571100230259-4092724--2308229
Noord-Holland182616552146340657241760285310095175013071
Gelderland12191631082430413-6732421--3306731
Noord-Brabant2441153483707463464283097130-5307281
Overijssel64391384242783720166522-1643823
Utrecht1263101482778753-3881029338802396009
Limburg210483835166188162596429--18824951
Friesland2558133663--46785188-751829
Groningen639143157265248532409---3527
Drenthe59324380255524129856-488743008
Zeeland2130118---77----246
Flevoland39417133242171255547108912-2479686
Totalen9.0137.5797.1802.1313.0386425.33325.3762.5991795.321 68.391

7) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per denominatie

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Denominatie
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

Openbaar 111 2825 scholen 3,9%
Rooms-Katholiek 86 2344 scholen 3,7%
Protestants-Christelijk 79 2048 scholen 3,9%
Algemeen bijzonder 21 441 scholen 4,8%
Reformatorisch 1 176 scholen 0,6%
Gereformeerd vrijgemaakt 4 124 scholen 3,2%
Antroposofisch 2 86 scholen 2,3%
Islamitisch 2 76 scholen 2,6%
Samenwerking PC, RK 4 69 scholen 5,8%
Overige 2 38 scholen 5,3%
Interconfessioneel 4 15 scholen 26,7%
Evangelisch 1 11 scholen 9,1%
Hindoeïstisch 0 7 scholen 0,0%
Samenwerking Opb., PC 0 6 scholen 0,0%
Samenwerking Opb., RK 0 3 scholen 0,0%
Joods 0 2 scholen 0,0%
Hindoeïstisch 0 2 scholen 0,0%
Evangelische Broedergemeente 1 2 scholen 50,0%
Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz 0 1 scholen 0,0%
Humanistisch 0 1 scholen 0,0%
TOTAAL 318 8277 4%

8) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per onderwijsconcept

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Concept
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

- 286 7524 scholen 3,8%
Dalton 16 340 scholen 4,7%
Jenaplan 9 168 scholen 5,4%
Montessori 11 165 scholen 6,7%
Vrijeschool 2 80 scholen 2,5%
TOTAAL 324 8277 4%

9) Aantal registraties, per publicatie-mogelijkheid

Openbaar 6124 keer
Enkel bestuur 186 keer
Anoniem 602 keer

10) Aantal meldingen per rol

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Rol Aantal registraties
leerkracht 523 47,33%
directie 397 35,93%
overig 122 11,04%
bestuurder 40 3,62%
onbekend 11 1,00%
ouder 11 1,00%
leerling 1 0,09%
Totaal 1105 100%