Lerarentekort is nu.nl

Statistieken van het VO


Toon gegevens van ... in

1) Aantal registraties, per week, per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Weeknummer
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
2019-35----------0
2019-36---1------1
2019-37----30-----30
Totalen00013000000 31

2) Aantal leerlingen, per week per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Weeknummer
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
2019-35----------0
2019-36---33------33
2019-37----1800-----1800
Totalen000331.80000000 1.833

3) Aantal leerlingen, per niveau per oplossing*

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
PRO-----------------0
VMBO Basis-----------------0
VMBO Kader-----------------0
VMBO Theoretisch-----------------0
HAVO---33----------1.800--0
VWO----1.800------------0
Totalen000331.8000000000001.80000 3.633

5) Aantal leerlingen, per dag per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Weeknummer
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
Maandag---33------33
Dinsdag----------0
Woensdag----600-----600
Donderdag----600-----600
Vrijdag----600-----600
Totalen000331.80000000 1.833

6) Aantal leerlingen, per provincie per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Provincie
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
Overijssel----------0
Utrecht----1800-----1800
Flevoland---33------33
Totalen000331.80000000 1.833

7) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per denominatie

Kleurschaal is per kolom (boven-onder), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Denominatie
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

Algemeen bijzonder 2 305 scholen 1%
Openbaar 1 265 scholen 0%
Rooms-Katholiek 0 246 scholen 0%
Protestants-Christelijk 0 178 scholen 0%
Samenwerking PC, RK 0 59 scholen 0%
Reformatorisch 0 18 scholen 0%
Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz 0 11 scholen 0%
Interconfessioneel 0 8 scholen 0%
Overige 0 7 scholen 0%
Samenwerking RK, Alg. Bijz. 0 5 scholen 0%
Antroposofisch 0 4 scholen 0%
Gereformeerd 0 4 scholen 0%
Samenwerking Opb., Alg. Bijz. 0 3 scholen 0%
Evangelisch 0 3 scholen 0%
Islamitisch 0 2 scholen 0%
Samenwerking PC, Alg. Bijz. 0 2 scholen 0%
Humanistisch 0 1 scholen 0%
Gereformeerd vrijgemaakt 0 1 scholen 0%
Samenwerking Opb., RK 0 1 scholen 0%
Joods 0 1 scholen 0%
TOTAAL 3 1124 0%

8) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per onderwijsconcept

Kleurschaal is per kolom (boven-onder), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Concept
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

- 2 870 scholen 0,2%
Tweetalig onderwijs 0 72 scholen 0,0%
Technasium 0 39 scholen 0,0%
Wetenschapsorientatie Nederland 0 38 scholen 0,0%
Zelfstandig Gymnasium 0 37 scholen 0,0%
Havisten competent 1 16 scholen 6,3%
Cultuurprofiel 0 11 scholen 0,0%
Begaafdheid 0 10 scholen 0,0%
Dalton 0 10 scholen 0,0%
Montessori 0 8 scholen 0,0%
Loot/Topsport Talent Scholen 0 6 scholen 0,0%
Vrijeschool 0 4 scholen 0,0%
Scholen voor Ondernemend Leren 0 3 scholen 0,0%
TOTAAL 3 1124 0%

8) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per onderwijsconcept

Kleurschaal is per kolom (boven-onder), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Concept
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

- 2 870 scholen 0,2%
Tweetalig onderwijs 0 72 scholen 0,0%
Technasium 0 39 scholen 0,0%
Wetenschapsorientatie Nederland 0 38 scholen 0,0%
Zelfstandig Gymnasium 0 37 scholen 0,0%
Havisten competent 1 16 scholen 6,3%
Cultuurprofiel 0 11 scholen 0,0%
Begaafdheid 0 10 scholen 0,0%
Dalton 0 10 scholen 0,0%
Montessori 0 8 scholen 0,0%
Loot/Topsport Talent Scholen 0 6 scholen 0,0%
Vrijeschool 0 4 scholen 0,0%
Scholen voor Ondernemend Leren 0 3 scholen 0,0%
TOTAAL 3 1124 0%

8) Aantal registraties, per publicatie-mogelijkheid

gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Openbaar 1 keer
Anoniem 170 keer