Lerarentekort is nu.nl

Statistieken van het VO


Toon gegevens van ... in voor

1) Aantal registraties, per week, per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Weeknummer
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
2019-8--------1-23
2019-9--168-2--5-637
2019-10----14--5--10
2019-11-----------0
2019-12-1--21-----4
Totalen0116837001108 54

2) Aantal leerlingen, per week per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Weeknummer
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
2019-8--------96-170266
2019-9--628360-40--480-5102018
2019-10----19104--480--603
2019-12-16--4810-----74
Totalen01662836067154001.0560680 2.961

3) Aantal leerlingen, per niveau per oplossing*

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
PRO-----------0
VMBO Basis-16333--16-----0
VMBO Kader--2323602040-----0
VMBO Theoretisch--63-2858--1.056--0
HAVO-----40----360360
VWO----19-----320320
Totalen01662836067154001.0560680 2.961

5) Aantal leerlingen, per dag per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Weeknummer
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
Maandag---904864--192-170564
Dinsdag--20290-40--192-170694
Woensdag-1620290-10--192-170680
Donderdag--2249019---192--525
Vrijdag-----40--288-170498
Totalen01662836067154001.0560680 2.961

6) Aantal leerlingen, per provincie per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Provincie
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
Zuid-Holland----19------19
Noord-Holland--628-----1056--1684
Gelderland-16--4850-----114
Overijssel-----104-----104
Utrecht----------680680
Limburg---360-------360
Totalen01662836067154001.0560680 2.961

7) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per denominatie

Kleurschaal is per kolom (boven-onder), gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Denominatie
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

Algemeen bijzonder 2 305 scholen 1%
Openbaar 3 265 scholen 1%
Rooms-Katholiek 3 246 scholen 1%
Protestants-Christelijk 0 178 scholen 0%
Samenwerking PC, RK 1 59 scholen 2%
Reformatorisch 0 18 scholen 0%
Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz 0 11 scholen 0%
Interconfessioneel 0 8 scholen 0%
Overige 0 7 scholen 0%
Samenwerking RK, Alg. Bijz. 0 5 scholen 0%
Antroposofisch 0 4 scholen 0%
Gereformeerd 0 4 scholen 0%
Samenwerking Opb., Alg. Bijz. 0 3 scholen 0%
Evangelisch 0 3 scholen 0%
Samenwerking PC, Alg. Bijz. 0 2 scholen 0%
Islamitisch 0 2 scholen 0%
Gereformeerd vrijgemaakt 0 1 scholen 0%
Samenwerking Opb., RK 0 1 scholen 0%
Joods 0 1 scholen 0%
Humanistisch 0 1 scholen 0%
TOTAAL 9 1124 1%

8) Aantal registraties, per publicatie-mogelijkheid

gegevens van afgelopen 1 maanden in Nederland voor groep alle groepen

Openbaar 33 keer
Anoniem 23 keer