Lerarentekort is nu.nl

Statistieken van het VO

Geavanceerde statistieken en filters

De gegevens zijn bijgewerkt tot en met 00:00:03!

1) Aantal registraties, per week, per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
Totalen 0

2) Aantal leerlingen, per week per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
Totalen 0

3) Aantal leerlingen, per niveau per oplossing*

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
PRO------------------0
VMBO Basis------------------0
VMBO Kader------------------0
VMBO Theoretisch------------------0
HAVO------------------0
VWO------------------0
Totalen000000000000000000 0

5) Aantal leerlingen, per dag per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
Totalen 0

6) Aantal leerlingen, per provincie per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Provincie
Parttimer komt extra dag terug
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
les valt uit - leerlingen eerder uit
les valt uit - tussenuur
les overgenomen door niet-vak-docent
les overgenomen door vak-docent
les overgenomen door onderwijs-assistent
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
Totalen 0

7) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per denominatie

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Denominatie
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

Algemeen bijzonder 0 305 scholen 0%
Openbaar 0 265 scholen 0%
Rooms-Katholiek 0 246 scholen 0%
Protestants-Christelijk 0 178 scholen 0%
Samenwerking PC, RK 0 59 scholen 0%
Reformatorisch 0 18 scholen 0%
Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz 0 11 scholen 0%
Interconfessioneel 0 8 scholen 0%
Overige 0 7 scholen 0%
Samenwerking RK, Alg. Bijz. 0 5 scholen 0%
Gereformeerd 0 4 scholen 0%
Antroposofisch 0 4 scholen 0%
Samenwerking Opb., Alg. Bijz. 0 3 scholen 0%
Evangelisch 0 3 scholen 0%
Islamitisch 0 2 scholen 0%
Samenwerking PC, Alg. Bijz. 0 2 scholen 0%
Gereformeerd vrijgemaakt 0 1 scholen 0%
Samenwerking Opb., RK 0 1 scholen 0%
Joods 0 1 scholen 0%
Humanistisch 0 1 scholen 0%
TOTAAL 0 1124 0%

8) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per onderwijsconcept

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Concept
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

- 2 870 scholen 0,2%
Tweetalig onderwijs 0 72 scholen 0,0%
Technasium 0 39 scholen 0,0%
Wetenschapsorientatie Nederland 0 38 scholen 0,0%
Zelfstandig Gymnasium 0 37 scholen 0,0%
Havisten competent 0 16 scholen 0,0%
Cultuurprofiel 0 11 scholen 0,0%
Dalton 0 10 scholen 0,0%
Begaafdheid 0 10 scholen 0,0%
Montessori 0 8 scholen 0,0%
Loot/Topsport Talent Scholen 0 6 scholen 0,0%
Vrijeschool 0 4 scholen 0,0%
Scholen voor Ondernemend Leren 0 3 scholen 0,0%
TOTAAL 2 1124 0%

8) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per onderwijsconcept

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Concept
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

- 2 870 scholen 0,2%
Tweetalig onderwijs 0 72 scholen 0,0%
Technasium 0 39 scholen 0,0%
Wetenschapsorientatie Nederland 0 38 scholen 0,0%
Zelfstandig Gymnasium 0 37 scholen 0,0%
Havisten competent 0 16 scholen 0,0%
Cultuurprofiel 0 11 scholen 0,0%
Dalton 0 10 scholen 0,0%
Begaafdheid 0 10 scholen 0,0%
Montessori 0 8 scholen 0,0%
Loot/Topsport Talent Scholen 0 6 scholen 0,0%
Vrijeschool 0 4 scholen 0,0%
Scholen voor Ondernemend Leren 0 3 scholen 0,0%
TOTAAL 2 1124 0%

8) Aantal registraties, per publicatie-mogelijkheid

Er zijn nog geen resultaten