Lerarentekort is nu.nl

Statistieken van het PO

Geavanceerde statistieken en filters

De gegevens zijn bijgewerkt tot en met 03:52:53!

Ze tonen enkel gegevens van de laatste 3 maanden

1) Aantal registraties, per week, per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
2019-484290785061-4625103866587
2019-496679804080326253375310799
2019-50334127913967154256605261456
2019-511742723316-6925305486633
2019-52--------3--3
2020-1------2----2
2020-220465982-3829225-229
2020-37026362171262212534440
2020-42632441216-483562684-644
2020-535353464-34143936-336
2020-644113872-392151611-383
2020-73119136--282031835-353
2020-839141586-136158-124
Totalen72452156023026154231.2731.53942132 5.989

2) Aantal leerlingen, per week per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
2019-48677135115187791072-816378150211331429368
2019-4999712161506632117124585378409780825911673
2019-503701162616725751197181120378778980314219021
2019-513445271380461271-121137843627201429796
2019-52--------69--69
2020-1------60----60
2020-248583983916230-72145434960-3939
2020-3101149861834116419474292944330686595
2020-4382590619207271-66249804511317-9479
2020-565163756893108-5052124145708-5539
2020-658426748017413-7303022239146-5655
2020-7581374228151--4712716293875-5689
2020-8668341247217116-28571209204-2358
Totalen10.0818.2669.6753.7924.413617.64017.80819.9486.804753 89.241

3) Aantal leerlingen, per groep per oplossing*

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Groep
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
014-844-55152--192
11363886510428519-6021708087705-13270
211826532099620636-47023124731053-9417
31002183242085259-435124353256873-20597
414161510173552361688921100168517863811309
57188971174388946278721106647434307239
616899311483564668812561767704081608113
7141510288495596261815501146170311189010102
81262491964621139-1443142410854274358291
Overig2038433---1151590--711
Totalen10.0818.2669.6753.7924.413617.64017.80819.9486.804753 89.241

4) Aantal leerlingen, per oplossing per groep

Dezelfde tabel als hierboven, maar kleurschaal is per kolom (boven-onder)!

Groep
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
014-844-55152--192
11363886510428519-6021708087705-13270
211826532099620636-47023124731053-9417
31002183242085259-435124353256873-20597
414161510173552361688921100168517863811309
57188971174388946278721106647434307239
616899311483564668812561767704081608113
7141510288495596261815501146170311189010102
81262491964621139-1443142410854274358291
Overig2038433---1151590--711
Totalen10.0818.2669.6753.7924.413617.64017.80819.9486.804753 89.241

5) Aantal leerlingen, per dag per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
Maandag2310169525241004101942241234943905167920420288
Dinsdag2462173015558651358-196134773053150020418165
Woensdag15372696954536813-13013316370514259016373
Donderdag11481037246161575219136740484715109611417372
Vrijdag262411082181772471-59934734570110414117043
Totalen10.0818.2669.6753.7924.413617.64017.80819.9486.804753 89.241

6) Aantal leerlingen, per provincie per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Provincie
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent)
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Totaal
Zuid-Holland21951010148390064919134044143919124936817546
Noord-Holland342314101385110717042417022213314945115816726
Gelderland688732522621457-93026552827226279685
Noord-Brabant30012162798644370-67327122341666-11720
Overijssel6832932715097-64317101523339-5465
Utrecht649546148930448-11255424922646-7967
Limburg1752137557-383-6123266--3602
Friesland120205608208257181297401996402-4683
Groningen597322424---26217251545266-5141
Drenthe2479973---55684889259-2306
Zeeland947272102--405-60--805
Flevoland9102241653048-2653909413002003473
Totalen10.0818.2669.6033.7924.413617.59017.80819.9486.804753 89.119

7) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per denominatie

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Denominatie
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

Openbaar 115 2819 scholen 4,1%
Rooms-Katholiek 82 2342 scholen 3,5%
Protestants-Christelijk 75 2047 scholen 3,7%
Algemeen bijzonder 25 439 scholen 5,7%
Reformatorisch 2 176 scholen 1,1%
Gereformeerd vrijgemaakt 2 123 scholen 1,6%
Antroposofisch 3 86 scholen 3,5%
Islamitisch 1 76 scholen 1,3%
Samenwerking PC, RK 7 69 scholen 10,1%
Overige 1 38 scholen 2,6%
- 0 22 scholen 0,0%
Interconfessioneel 3 15 scholen 20,0%
Evangelisch 3 11 scholen 27,3%
Hindoeïstisch 0 7 scholen 0,0%
Samenwerking Opb., PC 0 6 scholen 0,0%
Samenwerking Opb., RK 0 3 scholen 0,0%
Joods 0 2 scholen 0,0%
Hindoeïstisch 0 2 scholen 0,0%
Evangelische Broedergemeente 0 2 scholen 0,0%
Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz 0 1 scholen 0,0%
Humanistisch 0 1 scholen 0,0%
TOTAAL 319 8287 4%

8) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per onderwijsconcept

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Concept
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

- 286 7536 scholen 3,8%
Dalton 14 340 scholen 4,1%
Jenaplan 7 168 scholen 4,2%
Montessori 10 163 scholen 6,1%
Vrijeschool 3 80 scholen 3,8%
TOTAAL 320 8287 4%

9) Aantal registraties, per publicatie-mogelijkheid

Openbaar 4059 keer
Enkel bestuur 122 keer
Anoniem 2726 keer

10) Aantal meldingen per rol

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Rol Aantal registraties
leerkracht 494 51,35%
directie 309 32,12%
overig 96 9,98%
bestuurder 41 4,26%
ouder 21 2,18%
leerling 1 0,10%
Totaal 962 100%

11) Aantal registraties, per provincie als percentage

Kleurschaal is per kolom,

Provincie
Aantal scholen in deze provincie
Aantal scholen met gemeld tekort
Percentage met tekort
 
Zuid-Holland 1.727 52 3 %
Noord-Holland 1.297 57 4 %
Gelderland 1.056 46 4 %
Noord-Brabant 978 39 4 %
Overijssel 664 16 2 %
Utrecht 639 25 4 %
Friesland 433 20 5 %
Limburg 418 17 4 %
Groningen 325 21 6 %
Drenthe 301 10 3 %
Zeeland 233 6 3 %
Flevoland 216 15 7 %
Totalen 8.287 scholen 324 scholen met tekort 4 % met tekort