Lerarentekort is nu.nl

Statistieken van het PO

Geavanceerde statistieken en filters

De gegevens zijn bijgewerkt tot en met 08:07:15!

1) Aantal registraties, per week, per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
2019-83635291214-19144710180
2019-91251241772876179017438688943
2019-101631241584187281206866819701564
2019-111601441112859712856360-761336
2019-1216616910129401010910346277852
2019-138213566324218115758401631352
2019-1418811177275636157257-551207
2019-15539563242656317415250570
2019-1620333914131303311-29223
Totalen993970821235413897353.07733937518 8.227

2) Aantal leerlingen, per week per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
2019-8758575507184277-3511931001281923265
2019-9181921642639471100622514772024768129161614338
2019-102828207426466411663451201270491252213105321882
2019-11255525711830500998121208259481292-126119158
2019-122284278716694777191821916178982815139814064
2019-13163421081251522712215163975827892695017428
2019-143209183615073481070658277277739-91417792
2019-151003147711963555497511152149286258719101
2019-1634044868718120513422642162-4943594
Totalen16.43016.04013.9323.6797.1991.34711.84134.6536.2165368.749 120.622

3) Aantal leerlingen, per groep per oplossing*

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
010746568-30166363-5394
1222885818314691095294815692871011261215952
219798281984555118218655569481040116115516528
39641071159734414648211321268251165898778
41823120413751006546122132310701183-114910801
51452283414156174741071295890564938176619552
621513551149227689262141023488997894914108
725582608190515111722282730238077074119115767
831322951226125334423625474676651102125818411
Overig368916-30-1867--75331
Totalen16.43016.04013.9323.6797.1991.34711.84134.6536.2165368.749 120.622

4) Aantal leerlingen, per oplossing per groep

Dezelfde tabel als hierboven, maar kleurschaal is per kolom (boven-onder)!

Groep
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
010746568-30166363-5394
1222885818314691095294815692871011261215952
219798281984555118218655569481040116115516528
39641071159734414648211321268251165898778
41823120413751006546122132310701183-114910801
51452283414156174741071295890564938176619552
621513551149227689262141023488997894914108
725582608190515111722282730238077074119115767
831322951226125334423625474676651102125818411
Overig368916-30-1867--75331
Totalen16.43016.04013.9323.6797.1991.34711.84134.6536.2165368.749 120.622

5) Aantal leerlingen, per dag per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Weeknummer
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
Maandag2225401627496761118220232790311094107271626279
Dinsdag277330712344404119512120207505112692115521806
Woensdag3104296029092991703215229891131717125137325816
Donderdag413234062711120116233122988554399659178524756
Vrijdag41962587321910991560479220834611283153172021965
Totalen16.43016.04013.9323.6797.1991.34711.84134.6536.2165368.749 120.622

6) Aantal leerlingen, per provincie per oplossing

Kleurschaal is per rij (links-rechts),

Provincie
Klas naar huis sturen
Verdelen over andere klassen
Parttimer komt extra dag terug
Gepensioneerde voor de klas
Werkdrukgelden-persoon voor de klas
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas
Directie of IB-er etc
Onbevoegde voor de klas
Invaller via detacheringsbureau
Tijdelijke inzet ZPP-er
Overige oplossing...
Totaal
Zuid-Holland22425650741411781170154743892821593617164
Noord-Holland3082335042968981620123345142452647327131125350
Gelderland18957221588856851221170461227-92412667
Noord-Brabant28118261128780739121102953601302792412345
Overijssel826299385623781351579304822364707240
Utrecht22501738189612114977090925618661534012263
Limburg1047104614662832091151015634-10121928108
Friesland4132404512074-1241262551151373287
Groningen1122175280-10068293389750-1426127
Drenthe178711382375271992161820--10576261
Zeeland111923082026-23036--84907
Flevoland13747895707265342427827621641-2328795
---58-------58
Totalen16.43016.04013.9323.6567.1991.34711.84134.6266.2165368.749 120.572

7) Percentage van scholen die lerarentekort hebben geregistreerd, per denominatie

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Deze gegevens zijn niet gefilterd op uw bestuur.

Denominatie
Aantal scholen met lerarentekort
Aantal scholen
Percentage

Openbaar 194 2825 scholen 6,9%
Rooms-Katholiek 167 2344 scholen 7,1%
Protestants-Christelijk 149 2048 scholen 7,3%
Algemeen bijzonder 27 441 scholen 6,1%
Reformatorisch 1 176 scholen 0,6%
Gereformeerd vrijgemaakt 5 124 scholen 4,0%
Antroposofisch 5 86 scholen 5,8%
Islamitisch 4 76 scholen 5,3%
Samenwerking PC, RK 7 69 scholen 10,1%
Overige 4 38 scholen 10,5%
Interconfessioneel 3 15 scholen 20,0%
Evangelisch 2 11 scholen 18,2%
Hindoeïstisch 0 7 scholen 0,0%
Samenwerking Opb., PC 1 6 scholen 16,7%
Samenwerking Opb., RK 0 3 scholen 0,0%
Joods 0 2 scholen 0,0%
Hindoeïstisch 0 2 scholen 0,0%
Evangelische Broedergemeente 1 2 scholen 50,0%
Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz 0 1 scholen 0,0%
Humanistisch 0 1 scholen 0,0%
TOTAAL 570 8277 7%

8) Aantal registraties, per publicatie-mogelijkheid

Openbaar 7608 keer
Enkel bestuur 383 keer
Anoniem 1064 keer

9) Aantal meldingen per rol

Kleurschaal is per kolom (boven-onder),

Rol Aantal registraties
leerkracht 818 37,73%
directie 693 31,96%
onbekend 372 17,16%
overig 184 8,49%
bestuurder 75 3,46%
ouder 26 1,20%
Totaal 2168 100%