Lerarentekort is nu.nl


Anoniem voor beter beeld

In een brief van de Aob van 13 juni 2019 wordt de Vaste Commissie voor een nota-overleg van 17 juni 2019 over de Staat van het Onderwijs, en vooral de minster van onderwijs, Arie Slob, gevraagd het lerarentekort inzichtelijker te maken.

Er wordt geschreven dat dit melden momenteel niet anoniem is,
al is die mogelijkheid er zeker al een half jaar.
Twintig procent van de registraties in deze periode is reeds anoniem.

Om het lerarentekort beter vorm te geven, worden nu alle registraties anoniem gehouden. Ook voor eigen bestuur en niet terug te vinden tot dorp of stadsniveau. Enkel tot provincie-niveau.

In een aangenomen motie van Peter Kwint wordt opgeroepen het lerarentekort landelijk te registeren.
Deze website staat er klaar voor.

Zodoende kunnen alle scholen hun tekort registeren, zonder schaamte en kans op slechte publiciteit.

Formatie al rond?Uitslag
Wel rond 50 13%
Niet rond 322 86%
Meer details...

PO en SBO vandaag

Bekijk statistieken van PO

Onbevoegde voor de klas 60 leerlingen  
60 leerlingen

VO en VSO vandaag

Bekijk statistieken van VO

0 leerlingen

Voor de pers / contact

Alle gegevens mogen zonder opgaaf of verzoek geciteerd en/of gebruikt worden. Een vermelding van de bron (lerarentekortisnu.nl) is hierbij wel vereist.

Vragen of contact?
Eddy Erkelens
Groepsleerkracht groep 8 - Eben Haƫzer te Polsbroek
webmaster@lerarentekortisnu.nl
06-22539343 (niet onder schooltijd)