Lerarentekort is nu.nl


Meer inzicht voor het Ministerie van OCW

Via sociale media, de PO-raad en de AVS worden alle PO-scholen door minister Slob opgeroepen om de lerarentekorten te melden van de website lerarentekortisnu.nl. En dat is hard nodig, met allerlei plannen om dit lerarentekort te verhullen met allerlei plannen om onbevoegden voor de klas te zetten.

Om betrouwbare cijfers te krijgen is het belangrijk dat er véél, zo niet alle, scholen hun tekorten doorgeven.
Ook als er géén tekort is: geef dit door!

De site bevat een ook controlemechanisme dat dubbele meldingen automatisch verwijderd.
Zo ontstaat er een goed overzicht geven van actuele tekorten aan leraren.

Om alle meldingen van uw school te bekijken: Registeer als school

Lerarentekort op de scholen, vanaf 1 januari 2018:

2.976 x tekort 19 x geen tekort
Scholen met lerarentekort       Scholen zonder melding       Scholen met zonder lerarentekort

Tekorten vanaf 1 januari 2018