Lerarentekort is nu.nl
Anoniem = beter?

In een brief van de Aob van 13 juni 2019 wordt Arie Slob gevraagd het lerarentekort inzichtelijker te maken. In de aangenomen motie wordt opgeroepen het lerarentekort landelijk te registeren.

Alle scholen kunnen hier hun tekort anoniem registeren, zonder schaamte en kans op slechte publiciteit.

Formatie nog niet rond?

Laat het weten via RTL Nieuws. om dit deel van het lerarentekort ook inzichtelijk te maken via de media.

En meld de dagelijkse lerarentekorten met 'oplossing' hier op lerarentekortisnu.nl.

Tekorten vanaf de zomervakantie


PO en SBO sinds zomervakantie

Bekijk statistieken van PO

Onbevoegde voor de klas 2.876 leerlingen  
Parttimer komt extra dag terug 742 leerlingen  
Verdelen over andere klassen 522 leerlingen  
Klas naar huis sturen 253 leerlingen  
Directie of IB-er etc 145 leerlingen  
Werkdrukgelden-persoon voor de klas 94 leerlingen  
Gepensioneerde voor de klas 40 leerlingen  
Invaller via detacheringsbureau 36 leerlingen  
les overgenomen door onderwijs-assistent 22 leerlingen  
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas 19 leerlingen  
4.749 leerlingen

Voor de pers / contact

Alle gegevens mogen zonder opgaaf of verzoek geciteerd en/of gebruikt worden. Een vermelding van de bron (lerarentekortisnu.nl) is hierbij wel vereist.

Vragen of contact?
Eddy Erkelens
Groepsleerkracht groep 8 - Eben Haƫzer te Polsbroek
webmaster@lerarentekortisnu.nl
06-22539343 (niet onder schooltijd)