Lerarentekort is nu.nl


Meldingen via regionale omroepen!

Om het lerarentekort goed in beeld te brengen slaan de regionale omroepen de handen ineen.

Zij houden voor hun eigen provincie de lerarentekorten bij. In samenwerking met lerarentekortisnu.nl wil ik u allen verzoeken uw tekorten te melden via die omroepen!
Sommige omroepen doen niet mee, dus scholen in die provincies kunnen hun tekorten alsnog hier melden.

Doel?
Het lerarentekort nog meer in beeld brengen.
Meer aandacht = meer prioriteit.

Brabant Omroep Brabant doet mee Open meldpunt
Drenthe RTV Drenthe doet mee Open meldpunt
Flevoland Omroep Flevoland doet mee Open meldpunt
Friesland Omrop Fryslân Open meldpunt
Gelderland Omroep Gelderland doet mee Open meldpunt
Groningen RTV Noord Open meldpunt
Overijssel RTV Oost Open meldpunt
Noord-Holland RTV Noord-Holland Open meldpunt
Zuid-Holland Omroep West Open meldpunt

Staat uw omroep er niet bij? Dan doet uw omroep niet mee.
Meld dan de tekorten gewoon via lerarentekortisnu.nl.
Tekorten vanaf 1 maart 2020


PO en SBO in 2020

Bekijk statistieken van PO

Verdelen over andere klassen 5.850 leerlingen  
Onbevoegde voor de klas (anders dan onderwijs-assistent) 4.350 leerlingen  
Directie of IB-er etc 3.525 leerlingen  
Parttimer komt extra dag terug 3.500 leerlingen  
Klas naar huis sturen 3.093 leerlingen  
Invaller via detacheringsbureau 3.060 leerlingen  
Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner 2.690 leerlingen  
Gepensioneerde voor de klas 2.179 leerlingen  
Werkdrukgelden-persoon voor de klas 684 leerlingen  
Ouder met lesbevoegdheid voor de klas 127 leerlingen  
Tijdelijke inzet ZPP-er 68 leerlingen  
29.126 leerlingen

Voor de pers / contact

Alle gegevens mogen zonder opgaaf of verzoek geciteerd en/of gebruikt worden. Een vermelding van de bron (lerarentekortisnu.nl) is hierbij wel vereist.

Vragen of contact?
Eddy Erkelens
Groepsleerkracht groep 7/8 - Eben Haëzer te Polsbroek
webmaster@lerarentekortisnu.nl
06-22539343 (niet onder schooltijd)